PLAN PRZERW URLOPOWYCH ROK 2022

Od 1 lipca do 30 lipca 2022 r. (zamknięte)
Miejskie Przedszkola:
nr 14 ul. Krasickiego 12
nr 19 ul. Energetyków 7 (Zespół Edukacyjny nr 10)
nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Rydza-Śmigłego 5
nr 25 Aleja Wojska Polskiego 82a
nr 38 ul. Braniborska 13
nr 39 ul. Lisia 51a
nr 41 ul. Stary Kisielin-Pionierów Lub. 53 (Zespół Edukacyjny nr 7)
nr 42 ul. Ochla-Szkolna 1 (Zespół Edukacyjny nr 5)nr 44 ul. Zawada-Szkolna 24 (Zespół Edukacyjny nr
nr 46 ul. Franciszka Rzeźniczaka 1 (Zespół Edukacyjny nr 9)

Od 18 lipca do 14 sierpnia 2022 r. (zamknięte)
Miejskie Przedszkola:
nr 1 ul. Sikorskiego 37
nr 6 ul. Stanisława Wyspiańskiego 16
nr 7 ul. Moniuszki 33
nr 9 ul. Partyzantów 22 (Zespół Edukacyjny nr 2)
nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Monte Cassino 21a
nr 12 ul. Truskawkowa 12 (Zespół Edukacyjny nr 1)
nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi ul. dr Pieniężnego 22
nr 24 ul. Os. Pomorskie 28 (Zespół Edukacyjny nr 3)
nr 34 ul. Bohaterów Westerplatte 11a
nr 40 ul. Szczekocińska 13
nr 43 ul. Racula-Głogowska 65 z oddziałami przy ul. Zatonie-Zielonogórska 72 i ul. Drzonków-Szkolna 2 (Zespół Edukacyjny nr 4)
nr 44 ul. Zawada-Szkolna 24 (Zespół Edukacyjny nr 8 )
Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. (zamknięte)
Miejskie Przedszkola:
nr 3 Aleja Niepodległości 29
nr 8 ul. Witebska 1
nr 11 ul. Zamenhofa 30
nr 13 ul. Jęczmienna 1
nr 18 ul. St. Moniuszki 19
nr 20 ul. Studzianki 8
nr 22 ul. Porzeczkowa 34
nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Tuwima 3b (Zespół Edukacyjny nr 2)
nr 37 ul. Węgierska 9
nr 45 ul. Przylep-Solidarności 61 (Zespół Edukacyjny nr 6)