Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:15

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej. Opowiadanie historyjek obrazkowych . Zajęcia indywidualne; Zabawy dowolne .Prace porządkowo – gospodarcze.

 

 

8:15 – 8:30

Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania 

Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu; Ćwiczenia poranne

8:30-9:00

Pierwsze śniadanie;

9:00 – 11:15

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane
Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.15– 11:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do II śniadania

11:30-12:00

Drugie śniadanie

12:00 – 13:20

Grupy: Misie, Krasnale Przygotowanie do odpoczynku. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Odpoczynek na leżakach.

Grupy: Biedronki,Sówki, Tygryski i Pszczółki Zabawy relaksacyjne, wyciszające; Zabawy ruchowe, zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela bądź kierowane - gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dzieci; zabawy muzyczne, ruchowe, konstrukcyjne, teatralne, rymowanki, proste wierszyki, piosenki, opowiadania i krótkie historyjki wsparte obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, kierowanie prostych poleceń w języku obcym przygotowujące dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym; zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych, zajęcia umożliwiające realizację programów własnych i innowacji poszerzających podstawę programową, zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

13:20– 13:45

Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu. Przygotowanie do obiadu

13:45- 14:15

Obiad

14:15-16:30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy paluszkowe, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci;v

Zajecia dodatkowe:

język angielski: piątek

język niemiecki gr. Sówki:  

terapia logopedyczna: poniedziałek, wtorek, środa

zajecia korekcyjno-kompensacyjne: środa, piątek

religia: wtorek, piątek

zajęcia realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich :

" Odkrywam, badam, zmieniam świat"

ZAJĘCIA MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZE: BADAM, SPRAWDZAM, DOŚWIADCZAM- PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK

ZAJĘCIA CYFROWE: MULIMEDIA SUPER SPRAWA,  TO NAUKA I ZABAWA: PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK