GRUPA MISIE

PROGRAM ADAPTACYJNYma na celu przystosowanie dziecka do nowego środowiska, poznanie swojej wychowawczyni i innych pracowników przedszkola, obeznanie się z usytuowaniem sal i otoczenia przedszkola; rozumienie i stosowanie norm, zasad życia w grupie, wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych, wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.

 

GRUPA KRASNALE

ODIMIENNA NAUKA CZYTANIA WG IRENY MAJCHRZAK

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.

 

GRUPA TYGRYSY

ODIMIENNA NAUKA CZYTANIA WG IRENY MAJCHRZAK

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.

GRUPA BIEDRONKI

ODIMIENNA NAUKA CZYTANIA WG IRENY MAJCHRZAK

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.

GRUPA SÓWKI

KODOWANIE NA DYWANIE

Program ten jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz zmieniający się w bardzo szybkim tempie świat.

Głównym celem programu jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie.

ODIMIENNA NAUKA CZYTANIA WG IRENY MAJCHRZAK

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu. Podstawowym celem programu jest tworzenie takich sytuacji edukacyjnych, które bez wysiłku i w przyjazny sposób doprowadzą do wykształcenia kompetencji czytelniczych u dziecka w wieku przedszkolnym.