Misja naszego przedszkola

SZCZĘŚLIWE, TWÓRCZE DZIECKO TO SPEŁNIONY DOROSŁY

 Wiemy, że okres przedszkolny jest położeniem fundamentu pod zdrowie i przyszły charakter dziecka

Naszym priorytetem jest stworzenie wychowankom szczęśliwego dzieciństwa. Dajemy im w ten sposób szansę na umiejętne radzenie sobie z trudnościami i radościami w dorosłym życiu. Naszą misją jest stworzenie dzieciom bezpiecznego emocjonalnie dzieciństwa.

Rozwijamy w dziecku samoakceptację i wiarę we własne możliwości.

Szanujemy je i uczymy szacunku do samego siebie oraz otaczającego świata.

Sprawiamy, że każde dziecko czuje się ważne, niepowtarzalne i kochane.

Uważamy, że kształtując w naszych wychowankach poczucie podmiotowości przyczyniamy się tym samym do ich optymalnego rozwoju.

Dbamy, aby nasze dzieci uczyły się dokonywania wyborów.

Organizujemy sytuacje oraz wykorzystujemy zdarzenia z życia przedszkola, w których nasze dzieci uczą się rozwiązywania konfliktów, dążą do wyrażania siebie, swoich uczuć oraz odczuwania nastrojów i intencji innych.

Zachęcamy nasze dzieci do przekraczania siebie poprzez poznawanie otaczającego świata i podejmowanie nowych wyzwań.

W organizowaniu pracy stosujemy zasady oparte na akceptacji, tolerancji, empatii, poczuciu bezpieczeństwa emocjonalnego.

Nasze dzieci zdobywają umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy.

Rozwijamy w naszych wychowankach aktywność twórczą.

Bardzo dobrze przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych.


Nasza wizja:

SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO NASZYCH WYCHOWANKÓW TO NAJLEPSZA INWESTYCJA NA CAŁE ŻYCIE