opłaty za wyżywienie

Opłaty za wyżywienie należy wpłacać na konto

Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Zielonej Górze:

PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze numer: 94 1020 5402 0000 0402 0027 6659

 

Opłaty za wyżywienie za miesiąc styczeń , płatne do 15 lutego. Opłaty zamieszczone na stronie są z naliczeniem na dzień 31,01.2023 i nie uwzględniają wpłat w miesiącu luty.