opłaty za wyżywienie

Opłaty za wyżywienie należy wpłacać na konto

Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Zielonej Górze:

PKOBP Oddział 1 w Zielonej Górze numer: 94 1020 5402 0000 0402 0027 6659

 

Opłaty za miesiąc marzec , płatne do 15.04.2024 r. Naliczne są dokonywane na podstawie wpłat do 31.03.2024 i nie uwzględniają wpłat w miesiącu kwietniu.