Informujemy, że do 1 września 2022 do godziny 18:00 można pobrać zdjęcia z grup.

Po tym terminie informatyk usunie wszystkie dane z zakładek grupowych.