Majątek placówki

Budynki

  • rok budowy: 1962r.
  • kubatura: 3.765 m3
  • wartość: 365.320,25 zł

Grunty

  • obręb: działka oznaczona numerem 108,
  • położona w obrębie 16 przy ul. Zamenhofa 30
  • powierzchnia: 5.354 m2